Firma za izradu svetlećih i svih ostalih reklama nam se obratila sa unapred oređenim ciljevima vezano za sajt.

Uz njihovu maksimalnu angažovanost i dostupnost materijala uspeli smo da u rekordnom roku odradimo beta verziju sajta gde nakon detaljnog pregledanja od strane klijenta nismo dobili neke veće zahteve za izmenu. Ubrzo nakon tog sastanka sajt reklamezabac.com je upload-ovan i bio vidljiv za sve zainteresovane klijente.

Kompletan sajt je urađen putem CMS tehnologije WordPress jer je jednostavna za editovanje i menjanje nekih osnovnih stvari na sajtu. Još jedan razlog korišćenja CMS-a jeste taj što je klijent od nas očekivao da može sam da ubacuje i menja slike u galerijama. Od nas je dobio prilikom predaje sajta video uputstvo u kome mu je objašnjeno kako da na (nama) jednostavan način vrši editovanje galerija.

Posetite sajt Reklame Žabac i ocenite sami njihovu ideju i dizajn www.reklamezabac.com/

Izrada sajta Reklame Žabac

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *