Karate Svet

Kate


Kata je japanska reč koja opisuje detaljan šablon pokreta koji se vežbaju samostalno ili u parovima. Karate kata se izvodi u 20 do 70 pokreta, sa iskoracima i okretanjem, dok se pokušava da se održi savršena forma. Vežbačima se savetuje da vizuelizuju napade protivnika i njihove odbrane. Postoji više od 100 kata u različitim formama karatea, svaka sa mnogo manjih varijacija.

Po mišljenju mnogih velikana karatea, kata je bila i ostala osnovno vežbanje. Predstavlja zamišljenu idealizovanu borbu sa više protivnika gde se unapred zna linija kretanja, redosled određenih blokova i udaraca, njihov ritam i snaga izvođenja, način disanja… Karate se sastoji iz mnoštva pojedinačnih tehnika. Svaka od njih se uči zasebno i može se izvesti na različite načine. Punu vrednost dosežu tek međusobno povezane na određeni način po utvrđenom redosledu u zasebne delove - sekvence. Postoji bezbroj mogućnosti njihovih kombinacija ali u katama je to učinjeno na najsvrsishodniji način.

Shotokan kate su: Tekjoko Šodan, Hean Šodan, Hean Nidan, Hean Sandan, Hean Jodan, Hean Godan, Basai Dai, Basai Šo, Kanku Dai, Kanku Šo, Teki Šodan, Teki Nidan, Teki Sandan, Hangecu, Đite, Empi, Gankaku, Džion, Soči, Niđušiho Šo, Gođušiho Dai, Gođušiho Šo, Ćinte, Unsu, Meikjo, Vankan, Đin.

MavašiAmblemDesni mavaši


Način učenja kate

Tradicionalno, kate se uče u više faza. Kako učenik stiče znanje i iskustvo, prethodno naučena kata se ponavlja da bi se pokazala bolja tehnika ili snaga. Uobičajeno je da na polaganju učenici ponavljaju prethodno naučene kate, ali na višem nivou kvaliteta. Učenici izvode jednu novu katu i dve prethodne, kako bi pokazali koliko su napredovali.
Različiti stilovi karatea uče različite kate. Neke kate su poznate pod dva imena: jednim japanskim i jednim okinavljanskim. Ovo stoga jer je majstor Funakoši pokušao da preimenuje mnoge okinavanske kate kako bi pomogao njihovom širenju u Japanu.


Bunkai

Deo karatea koji objedinjuje kate i borbu zove se Bunkai. Doslovno prevedeno znači “analiza”. To je način vežbanja sa partnerima koji onoga koji izvodi katu napadaju tačno određenim tehnikama specifičnim za tu katu. Ovakvim načinom vežbanja stiče se osećaj primenjivosti tehnika iz kate u stvarnim situacijama borbe. Shvatamo da kate nisu samostalno vežbanje tehnika i disanja već prikaz realne borbe. U davnoj prošlosti kada nisu postojali moderni načini prenošenja znanja (kamere, knjige,…), stari učitelji su Bunkai koristili da bi umeće borenja preneli sa generacije na generaciju. Danas vežbanje Bunaki-a doprinosi uklanjanju loših navika u borbenoj praksi, usavršavanju osnovnih tehnika kroz primenu kao i uvežbavanje primene borbenih tehnika koje se retko ili uopšte ne koriste u praksi. Karateke često forsiraju vežbanje stalno istih tehnika koje relativno dobro izvode. Vežbanje kata sa partnerima je način da se pored njih uvežba borbeno izvođenje i velikog broja drugih tehnika.

U svim stilovima karatea kate su obavezan deo ispita za učenička i majstorska zvanja. Predviđene kate za isti rang – zvanje razlikuju se od stila do stila. Čak i u okviru škola jednog stila postoje manje razlike u izvođenju iste kate. Na osnovu kvaliteta izvođenja tehnike i njene povezanosti određuje se kriterijum za napredovanje. Pored aspekta fizičkog napretka kroz izvođenje određene kate ispitna komisija ocenjuje i napredak u duhovnom smislu. Stepen mentalne usmerenosti na izvođenje pokreta i borbeni duh moraju biti na nivou zvanja za koje se polaže. Kandidat čije izvođenje kate ne zadovolji ne može položiti ispit.

Izvor: Wikipedija